PARK&SHOP

 

TERMINI:

 

MJEŠOVITA GRUPA  

ponedjeljak i srijeda 17:30 – 18:15 h

 

 

 

Voditelj:
Marijan Udiljak, mag.cin. 
0989421719

 
udiljak5@gmail.com

Voditelj:
Marijan Udiljak, mag.cin.
m. 098/942 1719
udiljak5@gmail.com
Lokacija:
Igraonica Park&Shop
Glavina Donja 336, Imotski