RUNOVIĆ

TERMINI:

 

MJEŠOVITA GRUPA – ponedjeljak i srijeda 19:00 – 19:45 h

 

Voditelj:
Mate Bevanda, mag.cin.
m. 098/908 4966
mate.sportko@gmail.com
Lokacija
Osnovna škola Runović
Runović bb, Runović