Zapošljavanje

U procesu stalnog širenja programskih i lokacijskih sadržaja Sportska akademija SPORTKO u kontinuitetu zapošljava nove kadrove.

 

Ukoliko sebe vidite u Sportko timu, imate afiniteta i ljubavi za rad s djecom, a uz to završili ste Kineziološki fakultet ili srodne pedagoške fakultete obratite nam se na niže navedene kontakte!

 

m. 098/189 0430

akademija.sportko@gmail.com