Zapošljavanje

U procesu stalnog širenja programskih i lokacijskih sadržaja Sportska akademija SPORTKO u kontinuitetu zapošljava nove kadrove.

 

Ukoliko sebe vidite u Sportko timu, imate afiniteta i ljubavi za rad s djecom, a uz to završili ste Kineziološki fakultet ili srodne pedagoške fakultete obratite nam se na niže navedenu mail adresu!

 

 

akademija.sportko@gmail.com