OŠ DUGOPOLJE

TERMINI:

 

ŽUTA GRUPA,  mješovita

srijeda i petak 18:15 – 19:00 h

 

 

PLES & RITMIKA, od 5 do 10 godina

srijeda i petak 19:10 – 19:55 h

 

 

 

Voditeljica:
Ivana Balić, mag.cin. 

091/515 6255 

 
ivana.sportko@gmail.com

Lokacija:
Dvorana OŠ Dugopolje
Stepinčeva 4, Dugopolje