PROLOŽAC

TERMINI:

 

MJEŠOVITA GRUPA 

utorak i četvrtak 16:00 – 16:45 h

 

 

 

Voditelj:
Marijan Udiljak, mag.cin.
0989421719

 
udiljak5@gmail.com

 

Voditeljica:
Tomislava Aračić
m. 099/411 4497
tomislava.sportko@gmail.com
Lokacija:
Sportska dvorana Proložac
Trg dr. Franje Tuđmana 6, Proložac