ZDRAVSTVENA

PrintTERMINI:

 

BIJELA GRUPA,  3 i pol do 5 i pol godina

ponedjeljak i petak 16:45 – 17:30 h

 

ŽUTA GRUPA,  4 do 5 godina

ponedjeljak i petak 17:40 – 18:25 h

 

ZELENA GRUPA, 5 do 7 godina

ponedjeljak i petak 18:35 – 19:20 h

 

PLAVA GRUPA, školarci

ponedjeljak i petak 19:30 -20:15 h

 

 

 

Voditelj:
Duje Jelaska, mag.kin.
0997347830

 
duje.sportko@gmail.com

 

Voditelj:
Duje Jelaska, mag.kin.
m. 099/734 7830
duje.sportko@gmail.com
Lokacija:
Zdravstvena škola-Firule/Blatine
Šoltanska 15, Split